Readery

RDR37 เทคโนโลยี การเมือง ความหวัง ความจริง และความยืดหยุ่น จาก 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

July 12, 2019

หลังจากหนังสือ เซเปียนส์: ประวัติย่อของมนุษยชาติ ของ Yuval Noah Harari ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย วันนี้หนังสือเล่มใหม่ของ Yuval Noah Harari ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในชื่อ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 หลายคนยกย่องให้เป็นหนังสือแห่งยุค เพราะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ ‘วันนี้’ ที่เราต้องเผชิญ

Readery Podcast สรุป 5 บทเรียนจากหนังสือ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 ว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไร มีทักษะไหนที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวและอยู่รอดให้ได้ในปัจจุบัน