Readery

RDR26 อยู่กับบาดแผลในชีวิตด้วยความเข้าใจ อ่านเล่มไหนดี

April 26, 2019

ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์ ทุกคนล้วนผ่านความเจ็บปวด และรอยร้าวในชีวิตกันทั้งนั้น สำคัญอยู่ที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ และเรียนรู้อะไรจากบาดแผลเหล่านั้นต่างหาก

Readery Podcast เอพิโสดนี้ขอแนะนำหนังสือจิตวิทยา ที่ว่าด้วยการสำรวจความรู้สึก ซ่อมแซมจิตใจ และผ่านมันไปได้อย่างเข้าใจตัวเองมากขึ้น

Time Index

01:55 ทุกคนเจ็บปวดและหลีกเลี่ยงไม่ได้

03:07 สูญเสียแค่ไหนก็ไม่เสียศูนย์ ของ Guy Winch

17:57 คินสึงิ ความงามแห่งบาดแผลของชีวิต ของ Tomas Navarro

28:44 ไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคน ของ อีซึงมิน

41:51 เสียใจได้และให้มองโลกตามความเป็นจริง

เข้าไปดูรายละเอียด ปกหนังสือ พร้อมสั่งซื้อได้ที่ thestandard.co/podcast/readery26/