Readery

RDR08 แนะนำหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง

January 3, 2019

การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่หาและอยากทำอยู่เสมอ หนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือก่อนหน้านี้ที่เราเรียกติดปากว่าหนังสือฮาวทู จึงถูกผลิตออกมาตอบสนองความต้องการ

เอพิโสดนี้ว่าด้วยเรื่องหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็จะมีจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ทั้งวิธีการทำงาน การจัดบ้าน การออกแบบชีวิตให้ดี หรือแม้แต่การรู้จักธรรมชาติคนที่ไม่เหมือนกับเรา

Time Index
02:04 Designing Your Life: คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking
04:32 ทำแล้วดี แต่เลิกทำแล้วดีกว่า
06:15 Dry & Wet: ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้
09:04 Trap Tales ชีวิตไม่ติดกับ: กำจัด 7 กับดักขวางความสำเร็จ
11:16 คู่มือเพิ่มความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ด
13:18 ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย
14:52 วิธีจัดบ้านให้เรียกความสุขที่ คนโด มาริเอะ อยากบอกคุณ
17:14 บทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่ พอตเตอร์
19:15 อยากทำก็ทำ อย่าให้คำพูดฆ่าคุณ