Readery

RDR SPECIAL 03 แนะนำหนังสือใหม่งานสัปดาห์หนังสือฯ​ หมวด Non Fiction

March 29, 2019

Readery Podcast แนะนำหนังสือใหม่งานสัปดาห์หนังสือฯ หมวด Non Fiction เอพิโสดนี้ รวบรวมทั้งหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง ความรู้ ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ ความเรียง และบันทึกประสบการณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนังสืออ่านสนุก สามารถฟังรายละเอียดแต่ละเล่มคร่าวๆ หรือถือลิสต์ไปซื้อตามได้เลย

Time Index
01:37 แนะนำหนังสือ POP-SCI
03:12 แนะนำหนังสือ Brainy Books ของสำนักพิมพ์ Salt
04:27 แนะนำหนังสือ Brainy Books ของสำนักพิมพ์ Bookscape
07:35 แนะนำหนังสือ Scandi Happiness
08:49 แนะนำหนังสือ เศรษฐศาสตร์
09:53 แนะนำหนังสือ การเมืองและประวัติศาสตร์ของสำนักพิมพ์มติชน
13:41 แนะนำหนังสือ ภาพยนตร์
15:07 แนะนำหนังสือ จิตวิทยาพัฒนาตนเอง
17:43 แนะนำหนังสือ ความเรียง
19:44 แนะนำหนังสือ ฮาวทู
24:31 แนะนำหนังสือ Brainy Book ของสำนักพิมพ์ยิปซี
25:42 แนะนำหนังสือคู่มือเลี้ยงลูก
27:22 แนะนำหนังสือบันทึกประสบการณ์และท่องเที่ยว