Readery

RDR SPECIAL 02 แนะนำหนังสือใหม่งานสัปดาห์หนังสือฯ​ หมวด Fiction

March 29, 2019

กลับมาอีกครั้งสำหรับพอดแคสต์แนะนำหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือฯ ของ Readery Podcast ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 เอพิโสด ซึ่งเอพิโสดแรกขอเน้นไปที่หนังสือหมวด Fiction ทั้งวรรณกรรมไทย และวรรณกรรมแปล รวมทั้งหมดกว่า 80 เล่ม จะฟังเนื้อหาคร่าวๆ หรือถือลิสต์เพื่อเดินตามหาได้เลย

Time Index
04:24 แนะนำวรรณกรรมไทย
07:37 แนะนำหนังสือ Light Novel
09:53 แนะนำวรรณกรรมไทยคลาสสิก
10:41 แนะนำกวีนิพนธ์
13:05 แนะนำรวมเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย
16:08 แนะนำนวนิยายแปลจีน
22:30 แนะนำหนังสือ Graphic Novel
25:26 แนะนำนวนิยายแปลญี่ปุ่น
36:07 แนะนำนวนิยายไซไฟ-แฟนตาซี
42:00 แนะนำวรรณกรรมเยาวชน
45:42 แนะนำวรรณกรรม Young Adult (YA)
47:59 แนะนำนวนิยายแปลตะวันตก
53:11 แนะนำวรรณกรรมคลาสสิกและโมเดิร์นคลาสสิก