Readery

RDR83 Daniel Silva อ่านรอบที่ร้อยกับทราย เจริญปุระ

July 31, 2020

Centireading คือการอ่านหนังสือจำนวนร้อยรอบ หลายคนอาจสงสัยว่าการอ่านหนังสือในรอบหลังๆ จะสนุกอย่างไรในเมื่อเรารู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ

Readery Podcast เอพิโสดนี้เลยชวน ทราย เจริญปุระ แฟนคลับของนวนิยายสายลับ ชุด เกเบรียล อัลลอน ผลงานของ Daniel Silva ที่รวมๆ แล้วอ่านไม่ต่ำกว่าร้อยรอบ ทรายเล่าให้ฟังถึงความหลงใหล ความแน่นอนในการอ่านนวนิยายซ้ำๆ ทำให้เกิดความสบายใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไร