Readery

RDR83 Daniel Silva อ่านรอบที่ร้อยกับทราย เจริญปุระ

July 31, 2020

Centireading คือการอ่านหนังสือจำนวนร้อยรอบ หลายคนอาจสงสัยว่าการอ่านหนังสือในรอบหลังๆ จะสนุกอย่างไรในเมื่อเรารู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ

Readery Podcast เอพิโสดนี้เลยชวน ทราย เจริญปุระ แฟนคลับของนวนิยายสายลับ ชุด เกเบรียล อัลลอน ผลงานของ Daniel Silva ที่รวมๆ แล้วอ่านไม่ต่ำกว่าร้อยรอบ ทรายเล่าให้ฟังถึงความหลงใหล ความแน่นอนในการอ่านนวนิยายซ้ำๆ ทำให้เกิดความสบายใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไร

Play this podcast on Podbean App