Readery

RDR38 หนังสือว่าด้วยความช้า ที่พาไปเห็นความงามของชีวิต

July 19, 2019

ถ้าชีวิตทุกวันนี้รู้สึกถูกเร่งสปีดหรือแข่งกับอะไรสักอย่างจนเหนื่อย ไม่มีเวลาครอบครัว คนรักหรือแม้แต่กระทั่งตัวเอง การใช้ชีวิตให้ช้าลงอาจเป็นคำตอบ

Readery Podcast เอพิโสดนี้ขอแนะนำหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องความช้า ที่ไม่ใช่เพียงกระแส Slow Life แต่ยังมี Slow Food, Slow City ที่เมื่อทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลง สิ่งที่เราไม่เคยสนใจ อาจเป็นความงามที่ไม่เคยมองเห็น

Time Index

06:47 เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น ของ Carl Honoré

22:16 ช้าให้ชนะ หลักคิดจากเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่น ของ Kazuo Inamori

23:55 หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน ของ หลุยส์ เซปุล์เบดา

24:51 ค่อยๆ ไปแต่ไม่หยุด ของ อุรุดา โควินท์

41:27 Small Pleasures ของ The School of Life