Readery

RDR33 อยากจัดบ้านแบบคนโด มาริเอะ อ่านเล่มไหนดี

June 14, 2019

กวาดตามองไปรอบบ้านเห็นของรกรุกรัง หลายคนอยากลุกขึ้นจัดบ้านให้เป็นระเบียบ แม้จะรู้จัก คนโด มาริเอะ นักจัดบ้านอันดับต้นๆ ของโลกทาง Netflix และทางหนังสือ แต่ก็ยังจับหลักไม่รู้และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

Readery Podcast เอพิโสดนี้ขอย่อยหลักจัดบ้าน จากหนังสือทั้ง 4 เล่มของคนโด มาริเอะ ให้ไม่รู้สึกยาก พร้อมลองทำให้เห็นภาพว่าการจัดบ้านไม่ได้แค่ทำให้บ้านเป็นระเบียบ แต่ชีวิตด้านอื่นๆ ก็ดีขึ้นด้วยจริงๆ

Time Index

00:50 เราเห็นความต้องการของตัวเองชัดเจนขึ้นด้วยการจัดบ้าน

06:14 คนโด มาริเอะคือใคร

07:47 หนังสือคนโด มาริเอะที่มีแปลเป็นภาษาไทย

10:14 การยึดติดกับอดีต และจัดการกับความกังวลในอนาคต

10:51 ขั้นตอนของคนมาริ

13:21 การจัดการเสื้อผ้า

22:03 การจัดการหนังสือ

22:57 การจัดการเอกสาร

29:25 การจัดการของจิปาถะ

29:36 การจัดการของแทนใจ

30:10 การทิ้งและการจัดเก็บสร้างทักษะให้เรารู้จักเลือกและมั่นใจในตัวเอง