Readery

RDR23 เพราะเพศเป็นเรื่องเลื่อนไหลและหลากหลาย อ่านเล่มไหนดี

March 29, 2019

เนื่องในวันสนับสนุนสิทธิคนข้ามเพศสากล (International Transgender Day of Visibility) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี Readery Podcast เอพิโสดนี้เลยขอแนะนำหนังสือว่าด้วยเรื่องเพศหลากหลาย ผ่านสายตาของตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยหวังว่าจะยอมรับในความแตกต่างอย่างเข้าใจ

Time Index
05:04 ลูกชายฉันใส่ส้นสูง ของ  จูลี่ ทาร์นี่
11:50 ที่ใดมีความเศร้า ของ ออสการ์ ไวลด์
24:04 ห้วงรักจักรวาลใจ ของ Benjamin Alive Saenz