Readery

RDR18 ก่อนนอน อยากสงบใจ อ่านเล่มไหนดี

February 22, 2019

ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาสำคัญ เพราะไม่ได้หมายถึงแค่การล้มตัวลงนอน แต่หมายถึงการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงพักผ่อนซึ่งเป็นเป็นเวลาสำคัญของชีวิต

Readery Podcast เชื่อว่าแม้ว่าร่างกายจะหลับแต่จิตใต้สำนึกยังทำงานและจัดระเบียบต่างๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว จึงขอแนะนำหนังสือที่เหมาะจะอ่านในช่วงเวลาสำคัญ ให้ตัวหนังสือและความคิดเติมเต็มจิตใจและส่งท้ายวันอย่างสมบูรณ์

Time Index
01:18 การเตรียมตัวก่อนนอนคือพิธีกรรมเพราะมีความหมายมากกว่าพฤติกรรมที่ทำให้นอนหลับ
02:42 การคัดสรรหนังสือเพื่ออ่านก่อนนอนเป็นเรื่องสำคัญ
04:07 ปรัชญาประโลมใจ ของ Alain de Botton
13:49 จะเล่าให้คุณฟัง ของ Jorge Bucay
21:45 The Power of Now พลังแห่งจิตปัจจุบันทางสู่การตื่นรู้และเยียวยา ของ Eckchart Tolle

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือแต่ละเล่มได้ที่ thestandard.co/podcast/readery18/