Readery

RDR127 On The Road วรรณกรรมขบถ กับคำถามว่าชีวิตคืออะไร?

September 25, 2021

On The Road หรือ สู่หนไหน วรรณกรรมบีตเจเนอเรชัน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของสังคมยุคอเมริกันที่ต้านวัตถุนิยมและหันมาให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณ วรรณกรรมเล่มนี้จึงเป็นเรื่องราวการรอนแรมของแจ็คและนีลทั่วผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับการตั้งคำถามถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต เราทำงานไปเพื่ออะไร อิสรภาพ ความสุขอันแท้จริงอยู่ที่ไหน และเส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนั้นมีความหมายต่อเราอย่างไร จนหลายต่อหลายคนกล่าวว่า นี่คือวรรณกรรมเล่มสำคัญของศตวรรษที่ 20 รวมถึงอาจเป็นคัมภีร์ของ Gen Y ที่ทำให้ชีวิตเบ่งบานอีกครั้ง

Podbean App

Play this podcast on Podbean App