Readery

RDR09 แนะนำหนังสือความรู้ประวัติศาสตร์

January 3, 2019

พูดถึงหนังสือความรู้ด้านประวัติศาสตร์ หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อกวาดตาดูหนังสือแนวนี้ที่เพิ่งออกใหม่ กลับพบว่าสนุกอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะมีทั้งประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์อาหาร หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ปรัชญา ก็ถูกนำมาเล่าใหม่อย่างน่าสนใจ แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากเล่มไหน ลองฟัง Readery Podcast นี้ พร้อมจดลิสต์เล่มที่สนใจไปด้วยก็ได้

Time Index
00:33 ทำไมเราต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์
02:59 นีล อาร์มสตรอง ชายคนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์ (The Life of Neil A. Armstrong)
06:06 เจ้าเวหา (Master of the Air)
07:26 ผู้หญิงของเช (Remembering Che: My Life with Che Guevara)
08:55 ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา
11:00 เมา: ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรา
13:11 ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา
14:50 ตำนานอาหารโลก, วานนี้ที่สุขุมวิท, พระเจ้าตาก กษัตริย์ นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร, ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 และประวัติศาสตร์สากล