Readery

RBR10 อิคิไก ปรัชญาญี่ปุ่นเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

September 20, 2021

อิคิไก เป็นภาษาญี่ปุ่น ‘อิคิ’ หมายถึง มีชีวิตอยู่ และ ‘ไก’ หมายถึง คุณค่าหรือความหมาย ศัพท์คำนี้จึงเป็นปรัชญาของชาวญี่ปุ่นที่หมายถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ เป็นเหตุผลที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าเพื่อทำงานที่เรารักอย่างมีความสุข ซึ่งงานนั้นอาจเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในขณะเดียวกัน ร่วมหาความหมายของอิคิไกได้ใน Readery Book Review เอพิโสดนี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App