Readery

RDR78 ด้วยรักและความตาย รวมเรื่องสั้นลึกลับบีบหัวใจและเผยให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์

June 26, 2020

ด้วยรักและความตาย คือรวมเรื่องสั้นผลงานของมินะโตะ คะนะเอะ นักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่นได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งนวนิยายสยองขวัญแนว Iyamisu หรือในภาษาอังกฤษคือ Eww Mystery ทื่ไม่ใช่แหวะแบบสะอิดสะเอียน แต่สั่นประสาทและทำงานกับภายในตัวเราอย่างมาก

Readery Podcast หยิบ ด้วยรักและความตาย มาอ่านเพื่อให้เห็นว่าดาร์กไซด์ของมนุษย์ที่ว่ามีอยู่แต่ในงานเขียนนั้น แท้จริงแล้วก็อาจปรากฏอยู่ในตัวเราหรือใครก็ได้ เพียงแต่ชีวิตจริง เรามีทางออกมากกว่าความรุนแรงและการทำร้ายกัน