Readery

RDR77 บูโจ วิธีการบันทึกที่จัดการงาน จัดระเบียบความทรงจำ และพาเราเชื่อมโยงไปยังโลกภายใน

June 19, 2020

บูโจ หรือ Bullet Journal คือวิธีจดบันทึกที่เป็นเหมือนส่วนผสมของ To do list กับไดอะรี ที่สั้นกระชับ ที่ช่วยจัดระเบียบความคิดความรู้สึก รวมถึงจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Readery Podcast ชวนหยิบกระดาษเปล่า สมุด ปากกาหรือดินสอสี แล้วลงมือเขียนบันทึกแบบบูโจ ที่ไม่เพียงจัดการกับเรื่องเฉพาะหน้า แต่ยังเชื่อมโยงไปโลกภายในด้วยเครื่องมืออะนาล็อกที่ส่งผลกับเราอย่างเหลือเชื่อ