Readery

RDR76 การจำ การลืม การถูกกดทับ กับความรักของเดวิดและโจวันนี

June 12, 2020

 

Readery Podcast หยิบวรรณกรรมเกย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเล่มสำคัญของโลกอย่าง Giovanni’s Room หรือ ห้องของโจวันนี เขียนโดย James Baldwin ถูกเขียนขึ้นเมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว ท่ามกลางบริบทที่การเปิดเผยตัวตนยังไม่ใช่เรื่องที่ถูกทำความเข้าใจ

 

เรื่องราวทั้งหมดจึงเต็มไปด้วยความทรงจำที่อยากลืม การกดทับของสังคม เลยไปถึงความสัมพันธ์ที่อาจเรียกว่ารัก ที่ยังคงร่วมสมัย รวมถึงการตั้งคำถามที่ ‘ห้อง’ ที่อาศัยอยู่ พร้อม ‘ห้อง’ ในใจที่ขังเราอยู่ไม่ให้ไปไหน