Readery

RDR66 Global Change เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้

January 31, 2020

ท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วและข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักจนเราตามไม่ทัน มีหนังสือชุดหนึ่งที่คอยสรุปเหตุการณ์ที่เราควรรู้ ที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งกระแสนุชชี เคล็ดลับสร้างความสุขของชาวเกาหลี, เราจะรับมือ Fake News ที่มีอยู่ล้นโลกได้อย่างไร หรือแม้กระทั่ง เราจะก้าวข้ามจุดโฟกัสลวงตาเพื่อมองหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร

Readery Podcast กำลังพูดถึงหนังสือชุด Global Change ของ วรากรณ์ สามโกเศศ ที่ออกมาแล้วถึง 6 เล่ม ทุกเล่มล้วนช่วยอัปเดตให้เราเท่าทันความเร็วของโลก พร้อมย่อยให้อ่านง่ายและสนุก