Readery

RDR62 Meaning of Life ตามหาความหมายของชีวิต อ่านเล่มไหนดี

January 3, 2020

ช่วงเวลาปีใหม่เป็นช่วงที่หลายคนใช้โอกาสทบทวนปีที่ผ่านมา เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ รวมถึงใช้เวลานี้ครุ่นคิดเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากขึ้น Readery Podcast มองเห็นหนังสือกลุ่มหนึ่งที่เหมาะกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง เพื่อทบทวนว่าจริงๆ แล้วความหมายชีวิตของเราคืออะไร สิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะไร และเราจะค้นพบควาหมมายที่ว่านั้นได้อย่างไรบ้าง