Readery

RDR53 10 สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือแล้วพบว่าเราสามารถออกแบบเมืองให้มีความสุขได้

October 31, 2019

กวาดตารอบตัวดูเมืองที่เรากำลังอาศัยอยู่ เห็นแต่ปัญหาความขัดข้อง ทั้งการคมนาคม มลพิษ การอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกวัย แต่จริงๆ แล้วเราสามารถทำเมืองให้ดีและมีความสุขขึ้นได้ด้วยการออกแบบ

เนื่องในวัน World Cities Day Readery Podcast สรุป 10 ข้อในการทำเมืองให้ดีขึ้นได้ด้วยการออกแบบ จากหนังสือ Happy City: เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง, รูรังเรือน, เมืองน่าอยู่ที่รู้สึก และ Cities ความเมืองเรื่องบ้าน