Readery

RDR52 คนรักงานครัว อ่านเล่มไหนดี

October 25, 2019

อาหารเป็นสิ่งที่เรากินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่เบื้องหลังอาหารแต่ละจานที่เรากินนั้นมักผูกพันไปด้วยความเชื่อ วัฒนธรรม ความทรงจำ และความสัมพันธ์อีกมากมาย

Readery Podcast พาไปอ่านบันทึกของพ่อครัวแม่ครัวที่รักงานเขียน หรือนักเขียนที่รักงานครัว เพื่อพาไปดูว่าเบื้องหลังอาหารแต่ละจานมีที่มาอย่างไร ชีวิตในครัวเหนื่อยหนักและวุ่นวายขนาดไหน เชื่อว่าคนที่รักการเข้าครัวต้องเพลิดเพลินกับเอพิโสดนี้