Readery

RDR45 10 อย่างที่ทำให้บ้านมีความหมายมากขึ้น

September 6, 2019

เริ่มจากพอดแคสต์ เรื่องบ้านบ้าน กับ น้าเน็ก ชาว Readery เลยไปหาหนังสือเกี่ยวกับบ้าน พบว่าใจความสำคัญของหนังสือเหล่านั้นล้วนบอกว่าการมีบ้านที่ดีจะทำให้ชีวิตดีไปด้วย เพราะบ้านคือที่ปลอดภัยทางใจและสร้างให้เราเป็นเรา

Readery Podcast จึงขอสกัด 10 อย่างจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับบ้าน เพื่อทำให้บ้านที่เราอยู่อาศัยมีความหมายทางใจมากยิ่งขึ้น

 

Time Index

02:24 บ้านที่อยู่ในบ้าน ของ โตมร ศุขปรีชา

03:16 Home Work ของ happening

05:04 บ้าน บ้าน ของ ภัทรสิริ อภิชิต

06:14 10 อย่างที่ทำให้บ้านมีความหมายมากขึ้น

06:57 ผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้าน

10:30 เสียงในบ้าน

15:15 ใช้บ้านเป็นมุมทำงานหรือเป็นมุม Creativity ส่วนตัว

20:26 กลิ่นในบ้าน

24:57 ร่องรอย คราบเปื้อน และความไม่สมบูรณ์พร้อม ทำให้บ้านเป็นบ้านจริงๆ

28:26 บ้านคือจุดกำเนิดของงานที่ไม่มีวันหมด

33:30 ฤดูกาล แสง และอุณหภูมิ

39:46 บ้านให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

42:55 ของสะสมที่อยู่ในบ้านจะบ่งบอกตัวเรา

45:13 ความทรงจำของบ้าน