Readery

RDR42 อยากรู้จักประเทศเพื่อนบ้าน อ่านเล่มไหนดี

August 16, 2019

 

เมื่อ Readery ได้รับชวนไปงาน The Philippine Readers and Writers Festival เพื่อพูดคุยกับนักเขียนฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เลยเกิดคำถามชวนคิดว่า ขณะที่วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นที่สนใจของชาวโลก เรามีวรรณกรรมกลุ่มนี้เป็นภาษาไทยให้อ่านกันมากน้อยแค่ไหน 

 

Readery Podcast เอพิโสดนี้เลยควานหาวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปลไทยมาได้ 2 เล่ม พร้อมชวนวิเคราะห์ว่าภาพที่ปรากฏในหนังสือเหล่านั้น เขากำลังมองตัวเองอย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับความรับรู้ของเรา

 

Time Index

01:36 The Philippine Readers and Writers Festival

09:30 Insurrecto ของ Gina Apostol

15:16 อุทยานหมอกสนธยา ของ ตัน หวัน อัง

24:53 สมิงสำแดง ของ เอกา กุรณียาวัน