Readery

RDR32 อยากรักตัวเอง อ่านเล่มไหนดี [Re-Braodcast]

April 10, 2020

ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ลึกๆ แล้วอาจมาจากการมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง Readery Podcast เลยอยากชวนอ่านหนังสือที่ทำให้เราค่อยๆ รักตัวเองทีละน้อย แม้ว่าจะไม่มีวิธีให้เราเดินตามอย่างเป็นขั้นตอน แต่อย่างน้อยจะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถแข็งแกร่งขึ้น และพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่เข้ามาได้